Càncer d'os

  • Càncer d'os

    Càncer d'os

    Què és el càncer d'os?Es tracta d'una estructura de suport, marc i esquelet humà únics.Tanmateix, fins i tot aquest sistema aparentment sòlid pot quedar marginat i convertir-se en un refugi per a tumors malignes.Els tumors malignes es poden desenvolupar de manera independent i també es poden generar mitjançant la regeneració de tumors benignes.En la majoria dels casos, si parlem de càncer d'os, ens referim a l'anomenat càncer metastàtic, quan el tumor es desenvolupa en altres òrgans (pulmó, mama, pròstata) i s'estén a l'etapa tardana, inclòs l'os...