Ablació HIFU

L'ultrasò és una forma d'ona vibratòria.Es pot transmetre de manera inofensiva a través dels teixits vius, i això fa possible utilitzar una font extracorpòria d'ultrasons amb finalitats terapèutiques.Si els feixos d'ultrasons estan enfocats i es concentra suficient energia ultrasònica dins del volum mentre es propaguen pels teixits, la temperatura a la regió focal es pot augmentar fins als nivells als quals es cuinen els tumors, donant lloc a l'ablació dels teixits.Aquest procés es produeix sense cap dany als teixits circumdants o que hi ha a sobre, i la tècnica d'ablació de teixits que empra aquests feixos es coneix indistintament com a ultrasò enfocat d'alta intensitat (HIFU).

HIFU s'ha utilitzat com a adjuvant de la radioteràpia i la quimioteràpia per al tractament del càncer des dels anys vuitanta.El propòsit de la hipertèrmia és augmentar la temperatura del tumor de 37 ℃ a 42-45 ℃ i mantenir distribucions de temperatura uniformes en un rang terapèutic estret durant 60 minuts.
Avantatges
Sense anestèsia.
Sense sagnat.
Sense trauma invasiu.
Base d'atenció diürna.

Ablació HIFU