Oncologia Digestiva

El Departament d'Oncologia Digestiva se centra en el tractament de tumors gastrointestinals, tumors d'esòfag, sistema hepatobiliar i pancreàtic, promou la pràctica clínica mitjançant la investigació clínica i la formació.Els continguts del diagnòstic i tractament inclouen càncer gàstric, càncer colorectal, càncer d'esòfag, càncer de pàncrees, tumor de l'estroma gastrointestinal, tumor neuroendocrí, tumor de les vies biliars, càncer de fetge, etc., i advoquen el tractament integral multidisciplinari i el tractament individual dels tumors del sistema digestiu.

Oncologia Digestiva

Especialitat Mèdica
El Departament d'Oncologia Digestiva ofereix als pacients mètodes de tractament adequats en el tractament farmacològic, tractament integral i tractament individualitzat del càncer gàstric, càncer colorectal, càncer d'esòfag, càncer de pàncrees, tumor biliar, càncer de fetge, tumor estromal gastrointestinal, tumor neuroendocrí i altres tumors, millorar la taxa de benefici clínic i la qualitat de vida dels pacients.Paral·lelament es realitza el cribratge endoscòpic i el diagnòstic precoç del càncer i el tractament endoscòpic.A més, l'Oncologia Digestiva es basa en la investigació clínica per explorar nous mètodes de tractament i dur a terme una cooperació multidisciplinària.