Càncer de fetge

  • Càncer de fetge

    Càncer de fetge

    Què és el càncer de fetge?Primer, anem a conèixer una malaltia anomenada càncer.En condicions normals, les cèl·lules creixen, es divideixen i reemplacen les velles per morir.Aquest és un procés ben organitzat amb un mecanisme de control clar.De vegades aquest procés es destrueix i comença a produir cèl·lules que el cos no necessita.El resultat és que el tumor pot ser benigne o maligne.Un tumor benigne no és un càncer.No es propagaran a altres òrgans del cos, ni tornaran a créixer després de la cirurgia.Tot i que...