Càncer d'ovaris

  • Càncer d'ovaris

    Càncer d'ovaris

    L'ovari és un dels òrgans reproductors interns importants de les dones, i també el principal òrgan sexual de les dones.La seva funció és produir òvuls i sintetitzar i segregar hormones.amb una alta incidència entre les dones.Amenaça greument la vida i la salut de les dones.